Sıfır sayısı kim buldu?

Cevaplandı Cevaplandı

780 senesinde Harezm'de doğduğu kabul edilir. Harezmi, ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotlarla, bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kurallarını ve usullerini tespit etti. Matematikte ilk defa sıfır rakamını kullandı.

Sıfır sayısını 780 senesinde harezm 'de doğan Harezmi ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik yöntemlerle bir bilinmeyenli bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını ve usullerini tespit eden Harezmi 'dir . Matematikte ilk kez sıfır sayısını da kullanan kişi Harezmi dir

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.