İslam'ın şartı kaçtır

Cevaplandı Cevaplandı

Hacca gitmek
Zekat vermek
Oruç tutmak
Namaz kılmak
Kelime-i şehadet getirmek.
Bu şartlar müslümanlar için farz kılınmıştır.
Her müslüman islamın şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bu şartlardan bazıları her gün her zaman yapılması gerekirken bazıları özel ay ve zamanlarda yapılır. Bazıları mal ile bazıları kalp ile yapılır.

İslam'ın temel şartı 5 tanedir :
1 - kelime-i şehadet getirmek
2 - namaz kılmak : İbadet goplam 5 vakitten oluşmaktadır.
3 - oruç tutmak : Ramazan ayında tutulur. 1 aydır.
4 - hac'ca gitmek : Kabe'ye giderler.
5 - zekat vermek : müslüman olanlar mallarını kırk yılda bir fakirlere vermelidirler

kelimeyi şahadet getirmek namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek ve hacca gitmek bunları kalben yerine getiren bi insan islam dinine kabul edilmiş olur lakin agzı ile söyleyip kalbbi ile inanmayan bir kimse müslüman olamaz mesela namaza inanıp kelimeyi şahadet getirmesse veya etirdigi halde kalbiyle tasdik etmesse müslüman olamaz

İslam'ın şartı beştir ; namaz kılmak, hacca gitmek , oruç tutmak , zekat vermek, şahadet etmektir. aynı şekilde imanın şartları da vardır bunlar da ; Allah'a iman , kitaplara iman , peygamberlere iman , mesleklere iman , kaza ve ahiret gününe iman , kadere imandır

Beş tanedir
Bir - kelime-i şehadet
İki -namaz kılmak
Üç -oruç tutmak
Dört-zekat vermek
Beş-hacca gitmek olarak beş tanedir ve birde imanın şartları vardır onlar ise 6 adettir Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine kadere ve hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır

İslamın şartı 5 tir
Kelimeye şahadet gitermek
Hacca gitmek
Zekat vermek
Oruç tutmak
Allah*a ve peygamberlere inanmak
İslamın şartı 5 tir
Hacca gitmek
Zekat vermek
Kelimeyi şahadet getirmek
Oruç tutmak
Allah*a ve peygamberlere inanmak
İslamın şartı 5 tir
Hacca gitmek
Zekat vermek
Oruç tutmak
Kelimeli şahadet gitermek

- > İslam ' ın şartı 5 ' tir .
1 - Namaz kılmak ,
2 - Oruç tutmak ,
3 - Zekat vermek ,
4- , Hacca gitmek ,
5 - Şehadet getirmek (eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne mühammeden abdühü ve rasülühü)

İslam’ın temel şartları 5 tanedir:

1- Kelime-i Şehadet getirmek,
2- Namaz kılmak,
3- Oruç tutmak ,
4- Zekat vermek,
5- Hacca gitmek.

Tüm Müslümanlar bu şartları yerine getirmekle sorumludur.
İslamın temel şartları 5 tane olmakla birlikte hepsinin farklı anlamları bulunmaktadır.İslam'ın beş şartı, İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eder

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.