Ilk resmi gazete hangisidir ?

Cevaplandı Cevaplandı

ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi. bu gazate 11 kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlamıştır. sultan II. Mahmut döneminde tarihçi olan Esat Efendi döneminde Takvim-i Vekayi gazezetesi çıkarılmıştır. Padişah II. Abdülhamit tahta çıkışından iki yıl sonra 1878 yılında kapatmıştır. II. Abdülhamit aradan 14 yıl geçtikten sonra gazeteyi yeniden açma kararı almıştır

ilk resmi gazate takvim i vakayı gazatesi 1831
ilk yarı özel gazate ceridei havadis gazatesi -ingilizlerin yardımıyla - 1840
ilk özel gazate tercuman ı ahval gazatesi - şinasi ve agah efendi - 1860 -- ilk türk özel gazatesi --
ikinci özel gazate tasvir i efkar gazatesi -şinasi - 1862

Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmî Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.