Türkiye'nin ilk siyasi partisi hangisidir?

Türkiye Cevaplandı
Türkiye'nin ilk siyasi partisi hangisidir? | Cevap TR

Türkiye'nin ilk siyasi partisi, 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk siyasi parti olan Osmanlı İttihat ve Terakki Partisi'dir.

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889 yılında kurulmuş bir fikir hareketi olarak başlamıştı ve 1908 yılında gerçekleştirilen Jön Türk Devrimi ile iktidara gelmişti. İktidarlarının ilk yıllarında, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesi ve Batılılaşması için çalışmıştı. Ancak, zamanla parti içindeki iktidar kavgaları ve ideolojik bölünmeler nedeniyle güç kaybetmiş ve sonunda 1918 yılında dağılmıştır.

Osmanlı İttihat ve Terakki Partisi, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Partinin kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi faaliyetlerde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Parti, Türk milliyetçiliği ve modernleşme hareketinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.