Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadele konusundaki politikaları ve bu alandaki son gelişmeler nelerdir?

Türkiye Cevaplandı
Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadele konusundaki politikaları ve bu alandaki son gelişmeler nelerdir? | Cevap TR

Türkiye, küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmak amacıyla bir dizi politika ve yasa çıkarmıştır. Bunların arasında şunlar yer almaktadır:

Ulusal Katkı Beyanı (NDC): Türkiye, 2015 Paris İklim Anlaşması'na taraf olmuş ve 2016 yılında Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC) sunmuştur. Bu beyan ile Türkiye, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında azaltmayı hedeflemiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sera gazı emisyonlarını azaltma hedefine odaklanmıştır. Türkiye'nin rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi: Türkiye, 2018 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi'ni benimsemiştir. Bu strateji, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve çevre politikalarının bir arada yürütülmesini hedeflemektedir.

Sıfır Atık Projesi: Türkiye, 2017 yılında Sıfır Atık Projesi'ni başlatmıştır. Bu proje ile Türkiye, atıkların azaltılması, geri dönüşümün artırılması ve doğaya olan etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Orman Yenileme: Türkiye, son yıllarda orman yenileme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu çalışmalar kapsamında, ağaçlandırma ve orman alanlarının artırılması hedeflenmektedir.

Nefes Kredisi: Türkiye, 2019 yılında Nefes Kredisi projesini başlatmıştır. Bu proje ile Türkiye, karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, Türkiye küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda birçok adım atmıştır. Ancak, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, atıkların azaltılması ve orman alanlarının artırılması gibi hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalar gerekmektedir.

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.