Türkiye'de kadın ve çocuk istismarı ile mücadele konusundaki politikalar ve son yıllarda alınan önlemler nelerdir?

Türkiye Cevaplandı
Türkiye'de kadın ve çocuk istismarı ile mücadele konusundaki politikalar ve son yıllarda alınan önlemler nelerdir? | Cevap TR

Türkiye'de kadın ve çocuk istismarı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükümet ve sivil toplum kuruluşları son yıllarda bu konuda çalışmalar yürütmekte ve önlemler almaktadırlar. İşte Türkiye'de kadın ve çocuk istismarı ile mücadele konusundaki politikalar ve son yıllarda alınan önlemlerden bazıları:

Kadın ve çocuk istismarı ile mücadele için Acil Eylem Planı oluşturulmuştur. Plan kapsamında, istismara uğrayan kadınlar ve çocuklar için koruma hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve hukuki destek sağlanmaktadır.

2012 yılında Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir. Kanun kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, korunması ve hukuki destek sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye'de 2014 yılında kurulan Çocuk İstismarı İzleme Merkezi (ÇİMER), çocukların istismara uğraması veya ihmal edilmesi durumunda, hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlamaktadır.

2015 yılında Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Ulusal Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Belgede, çocuk istismarının önlenmesi, çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, çocukların korunması ve çocuk haklarının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

2018 yılında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kabul edilmiştir. Plan kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, korunması, rehabilitasyonu ve hukuki destek sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye'de çocuk pornografisi suç kapsamına alınmış, bu suçun işlenmesi durumunda ağır cezalar öngörülmüştür.

Türkiye'de kadın ve çocuk istismarına karşı mücadele eden birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, istismarın önlenmesi ve mağdurların korunması için çalışmalar yürütmektedirler.

Evet, kadın ve çocuk istismarı konusunda çalışmalar Türkiye'de devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan istismar vakaları ve toplumsal farkındalığın artması, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının daha aktif bir şekilde mücadele etmelerine neden olmuştur. Bu doğrultuda, Türkiye'de kadın ve çocuk istismarına karşı alınan önlemler ve çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için, polis ve adliye teşkilatlarına yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

Toplumda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden politikalar ve kadınların ekonomik bağımsızlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Hukuki destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, psikolojik destek hizmetleri, barınma hizmetleri gibi kadın ve çocuk istismarına uğrayanların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Cinsel istismar suçlarında cezaların artırılması ve çocuk pornografisi suçlarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyu desteğiyle kadın ve çocuk istismarı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye'de kadın ve çocuk istismarı konusunda halen birçok sorun bulunmaktadır. Bu nedenle, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha etkili çalışmalar yürütmesi ve mevcut politikaların uygulanmasının daha sıkı takip edilmesi gerekmektedir.

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.