Python programlama dilinde döngüler nasıl kullanılır?

Python programlama dilinde döngüler nasıl kullanılır? - Cevaplandı Cevaplandı
Python programlama dilinde döngüler nasıl kullanılır? | Cevap TR

Python'da, iki tür döngü bulunur: for döngüsü ve while döngüsü. Her iki döngü türü de tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

For Döngüsü:

For döngüsü, belirli bir aralıkta veya bir dizi üzerinde tekrarlayan işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. For döngüsü genellikle bir iterable nesne (liste, demet, dize vb.) ile çalışır ve her eleman için bir kez çalışır. Aşağıdaki örnek, bir liste içindeki elemanları yazdırır:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
print(eleman)

While Döngüsü:

While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlayan işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. While döngüsü, koşul doğru olduğu sürece tekrar eder ve koşul yanlış olduğunda durur. Aşağıdaki örnek, 0'dan 9'a kadar olan sayıları yazdırır:

sayi = 0
while sayi < 10:
print(sayi)
sayi += 1

Döngüler, programlama dillerinin en temel yapı taşlarından biridir ve Python'daki for ve while döngüleri de bunun bir örneğidir. Döngüler, belirli bir aralıkta veya koşul doğru olduğu sürece tekrarlayan işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir.

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.