Dünya üzerinde kaç ülke vardır?

Dünya üzerinde kaç ülke vardır? - Cevaplandı Cevaplandı
Dünya üzerinde kaç ülke vardır? | Cevap TR

BM kayıtlarına göre 208 devlet var , ama bu sayı sabit değil , herhangi bir an değişebilir çünkü tarihe baktığımızda bazı devlet öler bazıları da yeni doğar

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Dünya üzerindeki ülke sayısı, geografik ve siyasi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Birçok organizasyon ve kuruluş, kendi belirledikleri kriterlere göre ülkelerin sayısını farklı şekillerde hesaplarlar. Örneğin, Birleşmiş Milletler 195 üyeye sahipken, FIFA 211 ulusal futbol takımına sahip olan ülkeleri tanımaktadır.

Coğrafi olarak, dünya yüzeyi beş ana kıtaya ayrılır: Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya. Bu kıtaların her biri, birkaç büyük ülke ve birkaç küçük ada ülkesiyle temsil edilmektedir. Örneğin, Asya kıtası, nüfus olarak dünyanın en kalabalık kıtasıdır ve 48 ülkeyi içermektedir. Aynı zamanda, Avrupa kıtası, nispeten küçük bir alana sahip olmasına rağmen, 44 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Amerika kıtası, 35 ülkeye ev sahipliği yaparken, Afrika kıtası 54 ülkeden oluşmaktadır. Okyanusya kıtası, 14 adadan oluşan küçük ada ülkeleri ve iki büyük ülke olan Avustralya ve Yeni Zelanda'yı içermektedir.

Ülkelerin sayısını belirleyen diğer faktörler, siyasi sınırlar, tarih, kültür ve nüfus gibi faktörlerdir. Bu faktörler, bir ülkenin bağımsızlığına veya diğer ülkelerle olan ilişkilerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi dört ayrı ülkeden oluşan bir devlettir. Aynı şekilde, Rusya Federasyonu, eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin birçoğundan oluşan geniş bir topraklara sahip bir ülkedir.

Ülkelerin sayısını belirleyen bir başka faktör, tanınmışlık ve uluslararası kabul edilme durumudur. Bazı ülkeler, diğer ülkeler tarafından tanınmamış olsa da, uluslararası alanda varlıklarını sürdürebilirler. Bu durum, bazı bölgelerin bağımsızlık isteği, siyasi çekişmeler ve farklı ideolojiler nedeniyle meydana gelebilir. Örneğin, Filistin Devleti, bazı ülkeler tarafından tanınmış olsa da, diğer ülkeler tarafından hala tanınmamaktadır. Benzer şekilde, Tayvan, Çin tarafından hala bağımsız olarak kabul edilmese
rağmen, birçok ülke tarafından tanınmış bir ülke olarak kabul edilmektedir.

Dünya üzerindeki ülkelerin sayısı hakkında tam bir fikir sahibi olmak için, birkaç farklı tanımlama ve kriter kullanılması gerekmektedir. Bunların bazıları şunlardır:

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri: BM, dünya genelinde 195 üyeden oluşmaktadır. Bunlar, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na imza atan devletlerdir ve uluslararası hukukun bir parçasıdırlar. BM üyeliği, bir ülkenin bağımsızlığı, uluslararası kabul görmesi, siyasi istikrarı, ekonomik kalkınması ve insan haklarına saygı göstermesi gibi kriterlere dayanmaktadır.

FIFA üyeleri: FIFA, uluslararası futbolun yönetim organıdır ve dünya genelinde 211 üye federasyona sahiptir. FIFA'nın üye sayısı, bazı ülkelerin uluslararası alanda tanınmasına bağlı olarak BM üyelerinden daha fazla olabilir.

Bağımsız devletler: Bu tanımlama, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip olan devletleri kapsar. Bu tanıma göre, dünya genelinde yaklaşık 193 bağımsız devlet vardır. Ancak, bazı ülkeler tarafından tanınmamış veya bazı devletler tarafından işgal edilmiş bölgelerin varlığı, bu sayıyı değiştirebilir.

Mikro devletler: Bu tanımlama, küçük ada ülkeleri veya toprakları içerir. Örneğin, Monako, Liechtenstein, San Marino gibi bazı Avrupa ülkeleri veya Tuvalu, Nauru gibi Pasifik Okyanusu'ndaki mikro devletler, bağımsızlıklarını koruyarak dünya üzerindeki ülkeler arasında yer almaktadır.

Bölgesel veya kültürel gruplar: Dünya genelinde, bazı kültürel, tarihsel veya coğrafi faktörlere bağlı olarak bölgesel gruplar ve birlikler oluşmuştur. Örneğin, Avrupa Birliği (AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Afrika Birliği (AU) gibi birçok bölgesel birlik, üye ülkelerin bağımsızlıklarını koruyarak, ortak amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

Sonuç olarak, dünya genelinde kaç ülke olduğu, tanımlama kriterlerine ve farklı organizasyonların sayımlarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak, dünya üzerinde yaklaşık 195 ülkenin olduğu kabul edilmekted.

  • 🛑 Kötüye Kullanım Bildir
  • 🔗 Bağlantıyı kopyala

Cevabınızı eklemek için Giriş yapmalısınız

Sorunuzu sorun, soruları cevaplayın ve para kazanın.